Erasmus+ Uczymy się dla naszych uczniów

Uczymy się dla naszych uczniów” to tytuł projektu, który realizujemy aktualnie w ramach programu Erasmus+.

Celem tego działania jest podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych naszych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Odbył się już pierwszy z zaplanowanych kursów: “Our School Radio! Podcasts and New Media as an Educational Tool”, którego tematyka jest mocno związana ze specyfiką naszych klas medialnych.

Cały projekt będzie trwał do końca listopada 2023 roku. 

 

Wydarzenia związane z projektem

“Uczymy się dla naszych uczniów”

“Uczymy się dla naszych uczniów”

Już od grudnia 2022 w ramach projektu Erasmus+ realizujemy program adresowany donauczycieli, służący podniesieniu kompetencji językowych oraz doskonalący umiejętnośćwykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu. Nasi nauczyciele wyjeżdżają na szkolenia doIrlandii,...

czytaj dalej
Erasmus+

Erasmus+

"Uczymy się dla naszych uczniów" to tytuł projektu, który realizujemy aktualnie w ramach programu Erasmus+. Celem tego działania jest podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych naszych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach. Odbył się już pierwszy z...

czytaj dalej

Inne projekty

#SU-w-ak Samorząd uczniowski w akcji

#SU-w-ak Samorząd uczniowski w akcji

Miło nam ogłosić, że nasz samorząd szkolny po raz kolejny uzyskał dotacjęGminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia SamorządówUczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatoremjest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w...

Szkolny Budżet Obywatelski

Szkolny Budżet Obywatelski

W ramach projektu uczniowie mają wpływ jak wygląda nasza szkoła i jak jest wyposażona. Najpierw uczniowie zgłaszają swoje propozycje. Z nich są wybierane te, które kwalifikują się do realizacji. Projekty są przedstawiane Uczniowie głosują Pomysły z największą liczbą...

Rozwój kompetencji kluczowych

Rozwój kompetencji kluczowych

Od października rozpoczynają się  bezpłatne zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w ramach projektu UE. Kontakt do szkolnego koordynatora projektu umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w holu naszej szkoły. Szczegóły dotyczące projektu i...

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie – Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo   Szkoła Promująca Bezpieczeństwo to program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Projekt zakłada...