Program klasy lotniczej

  • Kurs szybowcowy,
  • elementy musztry,
  • topografii terenu,
  • meteorologii,
  • mechaniki lotu
  • oraz przysposobienia obronnego realizowane na terenie jednostki przez instruktorów wojskowych.

Z poszerzonym programem nauczania:

  • matematyki,
  • geografii
  • i języka angielskiego.

Klasa pod patronatem:

Program klasy lotniczej do pobrania: plik PDF

W każdej klasie językiem wiodącym jest język angielski.

Drugi język do wyboru: język niemiecki i język hiszpański.