Rekrutacja

Informacje dla kandydatów do XXIII LO „Skarżyński” na rok szkolny 2018/19

Informacje na temat rekrutacji do XXIII LO

można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

lub umówić się na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie

nr telefonu – gabinet psychologów: 12-417-78-29

XXIII LO - Szkoła pod dobrymi skrzydłami

Najlepsza Mała Szkoła w Małopolsce

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”

Złote Berło Kraka dla najlepszego samorządu szkolnego w Krakowie

Wybierz „Skarżyńskiego” !

Tylko u nas:

• klasy o profilu lotniczym, turystycznym, medialnym
• obozy językowe – EUROWEEK Szkoła Liderów
• uczymy się współpracy w naszym „integracyjnym świecie”
• autorskie programy nauczania

Nasze atuty

Małe klasy

Małe klasy – do 20 uczniów

Przygotowanie do matury

Bardzo dobre przygotowanie do matury

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: teatralne, informatyczne, dziennikarskie, kreatywności

„Szkoła debaty”

Wyjazdy

Liczne wycieczki, projekty, wyjazdy zagraniczne

Festiwal Integracyjny

Warsztaty medialne

Współpraca

Współpraca z Muzeum Lotnictwa oraz 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach

Klasy pierwsze w XXIII LO

Planowane oddziały na rok szkolny 2018/19

Klasa IA

lotniczo-turystyczno-ekologiczna

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,

do wyboru:

 • geografia,
 • fizyka,
 • biologia.
Przedmioty uzupełniające:

 • wiedza o lotnictwie,
 • historia i społeczeństwo
 • język angielski lotniczy lub podstawy turystyki

Program grupy lotniczej do pobrania – plik pdf

Od drugiej klasy rozszerzenia realizowane są w grupach międzyoddziałowych; istnieje możliwość zmiany przedmiotu.

W każdej klasie językiem wiodącym jest angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

Patronat

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Aeroklub Krakowski w Pobiedniku Wielkim

8 Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach

Klasa IB

społeczno-medialno-turystyczna

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • język polski,

do wyboru:

 • geografia,
 • biologia,
 • historia.
Przedmioty uzupełniające:

 • podstawy turystyki lub edukacja medialna,
 • historia i społeczeństwo,
 • przyroda
Od drugiej klasy rozszerzenia realizowane są w grupach międzyoddziałowych; istnieje możliwość zmiany przedmiotu.

W każdej klasie językiem wiodącym jest angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

Regulamin rekrutacji

 – dla najlepszych nauczycieli, którzy TYLE serca (i nerwów  ) włożyli w moją edukację.

Nigdy bym nie przypuszczała, że aż tyle będę zawdzięczać jakiejkolwiek szkole.
Tu – nieważne czy chodzi o konkursy, naukę czy przełamanie jakiś barier – czuć, że ze wszystkim dasz sobie radę, to Oni pomagają Ci uwierzyć, że tak będzie, że wciąż możesz więcej i w efekcie – tak jest, zdobywasz to.

Cudowne 3 lata, za które mogę tylko mocno i szczerze podziękować. Dominika