Rozwój kompetencji kluczowych

uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Od października rozpoczynają się  bezpłatne zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w ramach projektu UE.

Kontakt do szkolnego koordynatora projektu umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w holu naszej szkoły.

Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji znajdują się na stronach:

Ogłoszenie o rekrutacji uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli

Ogłoszenie o pomocy stypendialnej

Wydarzenia związane z projektem

PODSUMOWANIE PROJEKTU UNIJNEGO

PODSUMOWANIE PROJEKTU UNIJNEGO

Od października 2018 r. w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z...

czytaj dalej
Wizyta w Comarch Innovation Space

Wizyta w Comarch Innovation Space

W ramach projektu unijnego "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów..." 5 grudnia uczniowie naszej szkoły odwiedzili wystawę Comarch Innovation Space. Zwiedzając zapoznali się z nowymi technologiami dotyczącymi oprogramowania dedykowanego różnym dziedzinom życia. Mieli...

czytaj dalej
Rekrutacja do projektu unijnego

Rekrutacja do projektu unijnego

Od października w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj dalej
PODSUMOWANIE PROJEKTU UNIJNEGO

PODSUMOWANIE PROJEKTU UNIJNEGO

Od października 2018 r. w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

czytaj dalej
Program unijny w szkole!

Program unijny w szkole!

Od marca w ramach projektu„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenieGminy Miejskiej Kraków”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze...

czytaj dalej

Inne projekty

Erasmus+ Uczymy się dla naszych uczniów

Erasmus+ Uczymy się dla naszych uczniów

"Uczymy się dla naszych uczniów" to tytuł projektu, który realizujemy aktualnie w ramach programu Erasmus+. Celem tego działania jest podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych naszych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach. Odbył się już pierwszy z...

#SU-w-ak Samorząd uczniowski w akcji

#SU-w-ak Samorząd uczniowski w akcji

Miło nam ogłosić, że nasz samorząd szkolny po raz kolejny uzyskał dotacjęGminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia SamorządówUczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatoremjest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w...

Szkolny Budżet Obywatelski

Szkolny Budżet Obywatelski

W ramach projektu uczniowie mają wpływ jak wygląda nasza szkoła i jak jest wyposażona. Najpierw uczniowie zgłaszają swoje propozycje. Z nich są wybierane te, które kwalifikują się do realizacji. Projekty są przedstawiane Uczniowie głosują Pomysły z największą liczbą...

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie – Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo   Szkoła Promująca Bezpieczeństwo to program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Projekt zakłada...