Dyrekcja

mgr Paweł Samborski

mgr Paweł Samborski

Dyrektor

Nauczyciel dyplomowany historii i WOS-u z 26-letnim stażem pedagogicznym oraz 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu szkołą.

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku historia z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe na UP „WOS z elementami przedsiębiorczości” oraz kursy kwalifikacyjne: „Zarządzanie w oświacie”, „Surdopedagogika” i „Oligofrenopedagogika”.

mgr Liliana Gołda

mgr Liliana Gołda

Wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki z 28-letnim stażem pedagogicznym oraz 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu szkołą.

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym.

W związku z charakterem szkoły, w której funkcjonują klasy integracyjne ukończyła Studia Podyplomowe „Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Brzegu oraz kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie”.