Grono pedagogiczne

Język polski

mgr Edyta Kaletka

mgr Joanna Michalewska

mgr Anna Szmyd

Język angielski

mgr Anna Głogowska

mgr Iwona Komenda

mgr Anna Węglarz

Język niemiecki mgr Marta Słodkowicz
Język hiszpański mgr Beata Łukasik
Matematyka

mgr Bożena Kasperek

mgr Ewa Mrukowicz

mgr Urszula Pędzich

mgr Dorota Zubek-Wojdyło

Biologia mgr Renata Jabłońska-Guberniak
Przyroda

mgr Renata Jabłońska-Guberniak

mgr Mariola Stępień

Chemia mgr Aneta Szewc
Fizyka mgr Paulina Mańkowska
Geografia mgr Mariola Stępień
Historia

mgr Jadwiga Michalcewicz

mgr Paweł Samborski

mgr Marek Wilczek

Historia i społeczeństwo

mgr Jadwiga Michalcewicz

mgr Marek Wilczek

Informatyka

mgr Liliana Gołda

Wiedza o kulturze mgr Agnieszka Cichoń
Religia ks. Piotr Górka
Wiedza o społeczeństwie

mgr Dominika Wielgus

Przedsiębiorczość mgr Dominika Wielgus
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Małgorzata Dziedzic
Wiedza o lotnictwie mgr Wiesław Kowalski
Wychowanie fizyczne

mgr Danuta Krztoń-Tatar

mgr Piotr Piecuch

Psycholodzy mgr Agnieszka Cieślar
mgr Bogusława Litwin
Logopedia

mgr Jolanta Matuszyk

Bibliotekarz mgr Dorota Dutkowska