Historia szkoły

1991

XXIII Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku. Pierwszego września mury szkoły przekroczyło 65 uczniów. Utworzono z nich dwie klasy pierwsze, których wychowawstwo objęły panie: Bronisława Budzowska i Elżbieta Stawarz. Początkowo nowoutworzone liceum dzieliło budynek z istniejącą od 1970 roku Szkołą Podstawową nr 128. Dyrektorem obydwu placówek, wyłonionym na drodze konkursu, został mgr inż. Jacek Wzorek, a jego zastępcą – pani mgr Barbara Zapała.

 

Powstająca szkoła musiała zacząć od tworzenia własnych tradycji. Pierwszą z nich były wyjazdy integracyjne oraz otrzęsiny klas pierwszych. Postanowiono również, że dwa razy w roku – w okresie jesiennym i wiosennym – będą odbywały się rajdy szkolne propagujące wypoczynek na świeżym powietrzu i poznawanie okolic Krakowa.

 

W następnym roku szkolnym przyjęto kolejne trzy klasy pierwsze, a w 1994 liceum liczyło już 10 oddziałów. W tym też roku po raz pierwszy uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu dojrzałości.

1995

Wakacje 1995 zapoczątkowały kolejną szkolną tradycję: zagraniczne wyjazdy naszych uczniów do Włoch, Hiszpanii, Francji, Grecji i Chorwacji. Głównym organizatorem tych obozów był mgr Andrzej Giemza.

Bardzo ważnym był dla naszego liceum rok szkolny 1995/96, bo wtedy po raz pierwszy w murach szkoły pojawili się uczniowie niedosłyszący. Według koncepcji pani Agnieszki Cieślar – szkolnego psychologa – utworzono klasę integracyjną, w której uczyła się czwórka uczniów z niedosłuchem. Wychowawstwo tej klasy objęła pani mgr Henryka Olbrych. Osobą, której dobry duch od początku wspomagał działalność tej klasy był pan Roman Ficek. Nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z Poradnią dla Osób Niesłyszących na ul. Lenartowicza oraz z Ośrodkiem Wczesnej Diagnozy i Terapii Dzieci Niesłyszących na ul. Spadochroniarzy kierowanym przez panią profesor Jagodę Cieszyńską. Po kilkunastu latach funkcjonowania takich klas możemy się poszczycić wielką liczbą niesłyszących absolwentów, którzy z powodzeniem zdali maturę, a nawet dostali się na krakowskie wyższe uczelnie.

Klasy integracyjne stały się miejscem, w którym każdy uczeń korzysta. Ich ideą jest rozwijanie pozytywnych cech charakteru: wrażliwości, aktywności, odpowiedzialności. Okazało się, że XXIII LO wychowuje wspaniałych młodych ludzi. Dowodem jest czterokrotne wyróżnienie naszych uczniów w konkursie “8 wspaniałych”. Uczennica klasy IA Ewa Kawalec została laureatką w 1996, sukces ten powtórzyła Barbara Błachut z IIA w trzeciej edycji, ich śladem poszły; Malwina Sutor z IC w 2006 r i Katarzyna Czakon z IIA w 2011 roku. To nie koniec sukcesów: nasz niesłyszący uczeń Aleksander Jantas został stypendystą fundacji “Sapere auso” w roku szkolnym 2011/2012.

W międzyczasie, ze względu na reformę oświaty, miejsce szkoły podstawowej w naszym zespole zajęło Gimnazjum mr 11.

1998

Od 1 września 1998 roku po rezygnacji ze stanowiska dyrektora mgr Jacka Wzorka szkołę prowadziła do grudnia 2007 r. mgr Barbara Zapała. Po niej funkcję tę objęła mgr Liliana Gołda, zaś od pierwszego września 2012 roku naszym dyrektorem jest mgr Paweł Samborski.

2012

Wiosną 2012 roku obchodziliśmy dwudziestolecie naszego liceum. Była to okazja do spotkania wielu pokoleń naszych absolwentów, podsumowania naszych osiągnięć i snucia pięknych planów na przyszłość …

Chętnie widzimy u siebie wszystkich, którzy chcą współtworzyć dalszą historię naszej szkoły