Integracja

Klasy integracyjne działają w naszej szkole od 1995 roku. To oddziały liczące do 20 uczniów, wśród których może znaleźć się najwyżej 5 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to najczęściej uczniowie niesłyszący i z Zespołem Aspergera. Możemy pochwalić się sporą grupą niepełnosprawnych absolwentów, którzy zostali studentami krakowskich wyższych uczelni.

Do klasy integracyjnej można zostać przyjętym na podstawie skierowania z Urzędu Miasta Krakowa (konieczne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) lub w trybie rekrutacji elektronicznej (duże znaczenie ma ocena z zachowania). Część lekcji prowadzona jest w pełnym zespole klasowym, niektóre przedmioty – w podziale na grupy. Oprócz tego uczniowie niepełnosprawni korzystają z zajęć wyrównawczych. Dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowujemy dostosowane wymagania programowe. Dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. Ważny jest dla nas wszechstronny rozwój uczniów. Klasa integracyjna jest miejscem sprzyjającym takiemu rozwojowi, pozwala rozwijać umiejętności interpersonalne zarówno uczniom zdrowym jak i niepełnosprawnym. Nauka w takiej niewielkiej grupie przynosi wiele korzyści. Nasi uczniowie nie są anonimowi, mają zapewnioną stałą opiekę pedagoga i psychologa, korzystają z zajęć adaptacyjnych, warsztatów rozwijających aktywność i innych – dostosowanych do ich potrzeb.

Nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani do pracy w zespołach integracyjnych, mają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne wykształcenie.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

 

Psycholodzy szkolni: Agnieszka Cieślar i Aleksandra Włodarczyk.

 

Kontakt: telefon 12-417-78-29.

Wymagana dokumentacja:

 

 

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wydaje Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
    • dzieci z niedosłuchem i Zespołem Aspergera – Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. 12-412-15-66
    • inne niepełnosprawności – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pod opieką której znajduje się szkoła gimnazjalna ucznia
  2. Skierowanie do klasy integracyjnej W celu uzyskania skierowania należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego specjalnego w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Edukacji przy ul.Stachowicza 18