Lider Bezpieczeństwa dla Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie (Gimnazjum nr 11 i XXIII LO).
Dziś w obecności samorządu uczniowskiego pan dyrektor Paweł Samborski odebrał nadawany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie certyfikat Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Na ten sukces pracowaliśmy wiele lat!

To kolejny powód, dla którego warto się u nas uczyć!