Rada rodziców

Szanowni Rodzice

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Na wrześniowym zebraniu wybraliście Państwo swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, którzy w Waszym imieniu będą dbać o dobro naszych dzieci i współpracę ze szkołą.

Kontakt

Kontakt z Radą Rodziców można uzyskać:

 • za pośrednictwem sekretariatu
 • poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS – adresat – szkolna rada rodziców
 • poprzez email: radarodzicow@zso9.krakow.pl

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dzięki swoim wpłatom współtworzyli budżet Rady w zeszłym roku.

Otrzymaliśmy następujące wpłaty:

 • LO XXIII: 7820 zł 
 • SP 128: 11863 zł 
 • Świetlica: 5380 zł 
 • Ksero: 4000 zł

Rozliczenie środków za rok 2022/2023

Poniżej zamieszczamy rozliczenie środków, którymi Rada Rodziców dysponowała w poprzednim roku szkolnym.

Środki zostały rozdysponowane następująco:

 • Papier ksero – 1171,91 zł
 • Potrzeby świetlicowe – 5100 zł
 • Zwroty na rzecz klas do dyspozycji wychowawcy – 6140 zł
 • Dofinansowanie wycieczek dla uczniów – 560 zł
 • Tarcze i teczki dla pierwszoklasistów – 1735 zł
 • Mikołajki – 167,91 zł

Plany wydatków

Chcielibyśmy w tym roku szkolnym móc dofinansować wszystkie wartościowe inicjatywy, jak również w miarę potrzeb pomóc w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej tak, aby mogli oni uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do Państwa o wparcie budżetu Rady rodziców. Każda przekazana przez Państwa złotówka będzie dla nas sygnałem Państwa dobrej woli.

Rada Rodziców, chcąc zapobiec znacznym dysproporcjom wpłacanych kwot, ustaliła, że sugerowana wpłata powinna się zamknąć w kwocie 100 zł.

O gwarantowanej kwocie udzielonego wsparcia dla klasy na koniec roku będzie decydować suma wpłat oraz terminy, w którym wpłaty zostaną dokonane.

Kwoty zwrotu 

W przypadku wpłat do dnia 31.12 2023 r. – zwrot wyniesie 30% wpłaconej kwoty,

w przypadku wpłat w dniach 01.01 – 29.02.2024 r. – zwrot wyniesie 20% wpłaconej kwoty,

w przypadku wpłat do dnia 01.03 – 31.03.2024 r. – dla klas maturalnych zwrot wyniesie 10% wpłaconej kwoty.

w przypadku wpłat do dnia 01.03 – 30.04.2023 r. – dla pozostałych klas zwrot wyniesie 10% wpłaconej kwoty. 

Wpłaty

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków

Nr konta: 53 1050 1445 1000 0097 3118 3621

Prosimy o przekazywanie wpłat na konto Rady Rodziców przez skarbników klasowych lub indywidualnie.

W opisie prosimy podać: klasę (zaznaczając czy jest to szkoła podstawowa czy liceum), a dla wpłat indywidualnych imię i nazwisko ucznia. 

Gotówkę możecie Państwo przekazać do skarbnika klasowego (ten może dokonać wpłaty na konto bankowe RR lub przekazać do skarbnika RR) lub bezpośrednio do skarbnika RR. Wpłat gotówkowych do skarbnika RR można dokonać przed i po zebraniu z rodzicami (w terminach ustalonych przed p. Dyrektora). Za każdą wpłatę gotówkową (indywidualną lub przekazaną przez skarbnika klasowego) skarbnik RR wystawia potwierdzenie dokonania wpłaty.

Z góry dziękujemy za wsparcie okazane dla naszych wspólnych działań.

Rada Rodziców