W piątek 10 listopada 2023 odbył się w “Skarżyńskim” apel z okazji Święta Niepodległości. Na początku uroczystości Pan Dyrektor Paweł Samborski wygłosił krótki wstęp naświetlając rys historyczny obchodzonego święta, a następnie każda klasa zaśpiewała wybraną pieśń patriotyczną. Wszystkie utwory zostały zaprezentowane w sposób niezwykle profesjonalny. Nad całością czuwał prof. Marek Wilczek, któremu bardzo dziękujemy za coroczną mobilizację do podtrzymywania tradycji śpiewu!