Przedstawiciele samorządu uczniowskiego “Skarżyńskiego”: Mikołaj Mikołajczak, Maja Pietrzyk, Zofia Bizdra, Kacper Fijoł oraz Bartosz Bednarczyk rozpoczęli cykl szkoleń w ramach programu “Krakowskiej Akademii Samorządności” w UMK, podczas których będą mogli podnieść swoje kompetencje potrzebne do pracy w grupie. W czasie ośmiomiesięcznego kursu, którego zajęcia odbywają się w soboty, uczniowie będą zdobywać wiedzę nt. zasad dobrej autoprezentacji, negocjacji czy rozwiązywania konfliktów, a także funkcjonowania samorządu uczniowskiego, młodzieżowej rady miasta, budżetu obywatelskiego i organizacji pozarządowych.

Życzymy wielu sukcesów w późniejszej działalności samorządowej i społecznej!