II lotnicza inauguracja roku szkolnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego