Regulamin rekrutacji zostanie zamieszczony w terminie późniejszym, po ogłoszeniu Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty.