Jesteśmy szkołą przyszłości z kontynuacją tradycji, przyjazną uczniowi, zapewniającą mu wszechstronny i harmonijny rozwój oraz przygotowanie do właściwego wyboru dalszego kształcenia i samodzielnego życia.

Promując edukację patriotyczną i regionalną (zgodnie z życiem i działalnością naszego patrona płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego), chcemy rozwijać poczucie tożsamości narodowej, nie zapominając o konieczności życia w zintegrowanej Europie.

Za naszą misję uważamy przygotowanie uczniów do podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących ich rozwoju. Staramy się realizować ten cel, rozbudzając zainteresowania i zamiłowania uczniów oraz kształtując w nich odpowiedzialność za własne czyny. Poprzez klasy integracyjne pragniemy kształcić ludzi dobrych, wrażliwych na potrzeby innych, odważnych i wielkodusznych, ale świadomych swojej wartości, odpowiedzialnych, twórczych, czerpiących satysfakcję z samorealizacji. Dysponując dobrą, kompetentną, świadomą swoich zadań kadrą nauczycieli i wychowawców, zapewniamy uczniom zindywidualizowany proces nauczania zarówno w systemie klasowym, jak i podczas zajęć wyrównawczych i indywidualnych.

Realizację wyżej wymienionych zadań umożliwia szkole odpowiednio unowocześniona baza dydaktyczna: 2 pracownie internetowe, centrum multimedialne i biblioteczne, wszyskie pracownie: matematyczna, fizyczna, chemiczna, biologiczna oraz klasopracownie językowe wyposażone są w tablice interaktywne.

Nie zapominamy o rozwoju naszych wychowanków również w okresie wakacji i ferii, organizując corocznie obozy i wycieczki za granicę (Włochy, Hiszpania, Austria, Grecja i inne). W okresie zimowym odbywają się wyjazdy na narty.

W czasie wyjazdów młodzież nie tylko odpoczywa, ale przede wszystkim poznaje język i kulturę odwiedzanych krajów.