W roku szkolnym 2017/2018 ogłaszamy nabór uczniów do następujących klas:


Klasa lotnicza

z poszerzonym programem nauczania  matematyki, geografii i języka angielskiego. Klasa pod patronatem 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. W programie elementy musztry, topografii terenu, meteorologii, mechaniki lotu oraz przysposobienia obronnego realizowane na terenie jednostki przez instruktorów wojskowych.

program klasy lotniczej do pobrania plik pdf

Klasa społeczno - medialna

z poszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego. Klasa realizuje warsztaty medialne - zajęcia dziennikarskie, trening twórczości, podstawy grafiki komputerowej i cyfrowej obróbki zdjęć.


Klasa turystyczno - ekologiczna

z poszerzonym programem nauczania geografii, biologii i języka angielskiego oraz dodatkowymi zajęciami sportowymi. Klasa realizuje podstawy turystyki (edukacja regionalna, wycieczki krajoznawcze).


Klasa biologiczno - chemiczna

z poszerzonym programem nauczania  biologii, chemii i języka angielskiego oraz przedmiotem Podstawy Ratownictwa Medycznego.


W każdej klasie językiem wiodącym jest język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki i język hiszpański.


Pragniemy podkreślić, że naszym szczególnymi atutami są:

  • Małe klasy - do 20 uczniów
  • Bardzo dobre przygotowanie do matury
  • Koła zainteresowań: teatralne, informatyczne, dziennikarskie, kreatywności
  • Warsztaty medialne
  • "Szkoła debaty"
  • Liczne wycieczki, projekty, wyjazdy zagraniczne
  • Festiwal Integracyjny
  • Współpraca z Muzeum Lotnictwa oraz 8 Bazą Lotnictwa Transportowego
    w Balicach