Psycholodzy mgr Agnieszka Cieślar
mgr Anna Miśkowiak
Matematyka mgr Bożena Kasperek
mgr Urszula Pędzich
mgr Ewa Mrukowicz
Język polski mgr Edyta Kaletka
mgr Joanna Michalewska
mgr Anna Szmyd
Język angielski mgr Iwona Komenda
mgr Anna Węglarz
Język niemiecki mgr Marta Słodkowicz
Język hiszpański mgr Beata Łukasik
Biologia mgr Renata Jabłońska- Guberniak
mgr Aneta Szewc
Przyroda mgr Renata Jabłońska - Guberniak
mgr Mariola Stępień
Chemia mgr Maria Brzozowska
Fizyka mgr Paulina Mańkowska
Geografia mgr Mariola Stępień
mgr Maria Kciuk
Historia mgr Jadwiga Michalcewicz
mgr Marek Wilczek
Historia i społeczeństwo mgr Jadwiga Michalcewicz
Informatyka mgr Marek Grabowski
mgr Liliana Gołda
Wiedza o kulturze mgr Agnieszka Cichoń
Religia ks. Piotr Górka
Wiedza o społeczeństwie mgr Jadwiga Michalcewicz
mgr Marek Wilczek
Przedsiębiorczość mgr Dominika Wielgus
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Małgorzata Dziedzic
Wiedza o lotnictwie mgr Wiesław Kowalski
Wychowanie fizyczne mgr Danuta Krztoń-Tatar
mgr Piotr Piecuch
Logopedia mgr Agnieszka Sidor- Drużba
Bibliotekarzmgr Dorota Dutkowska