Klasy integracyjne działają w naszej szkole od 1995 roku. Są to oddziały liczące do 20 uczniów, wśród których może znaleźć się najwyżej 5 osób z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to najczęściej uczniowie niesłyszący, nasza szkoła specjalizuje się w pracy z młodzieżą o takiej dysfunkcji. Możemy się pochwalić sporą grupą niepełnosprawnych absolwentów, którzy zostali studentami krakowskich wyższych uczelni.


Do klasy integracyjnej można się dostać na podstawie skierowania z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub w trybie rekrutacji elektronicznej (duże znaczenie ma ocena z zachowania). Część lekcji prowadzona jest w pełnym zespole klasowym, niektóre przedmioty - w podziale na grupy, oprócz tego uczniowie z dysfunkcjami korzystają z zajęć wyrównawczych. Dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowujemy dostosowane wymagania programowe. Dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, ale ważny jest dla nas wszechstronny rozwój wychowanków. Klasa integracyjna jest miejscem sprzyjającym takiemu rozwojowi, pozwala rozwijać umiejętności interpersonalne zarówno uczniom zdrowym jak i niepełnosprawnym. Nauka w takiej niewielkiej grupie przynosi wiele korzyści. Nasi uczniowie nie są anonimowi, mają zapewnioną stałą opiekę pedagoga i psychologa, korzystają z zajęć adaptacyjnych, warsztatów rozwijających aktywność i innych - dostosowanych do ich potrzeb.


Nasi nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy w zespołach integracyjnych, mają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne wykształcenie, wielu z nich jest surdopedagogami.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Psycholodzy szkolni: Agnieszka Cieślar i Aleksandra Włodarczyk.
Kontakt: telefon (0-12) 417 78 29.


Wymagana dokumentacja:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  Wydaje Zespół Orzekający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
  • dzieci z niedosłuchem - Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. (012) 412 15 66
  • inne schorzenia - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pod opieką której znajduje się szkoła gimnazjalna ucznia
 2. Skierowanie do klasy integracyjnej
  W celu uzyskania skierowania należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego we właściwej poradni:
  • dzieci z niedosłuchem - Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. (012) 412 15 66
  • inne schorzenia - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 ul. Chmielowskiego 1 tel.: (012) 430 50 52