5.-6. października 2017, zgodnie z tradycją szkoły, odbyła się wycieczka integracyjna klas pierwszych do Rabki. Plan zajęć był bardzo intensywny. Oprócz wycieczki górskiej na Maciejową, malowania na szkle, zwiedzenia Muzeum im. Wł Orkana, warsztatów integracyjnych, obowiązkowym punktem programu była dyskoteka i tańce prawie do białego rana. Opiekę nad uczniami klas pierwszych sprawowali wychowawcy: Edyta Kaletka i Anna Szmyd oraz psycholog A. Cieślar i pedagog B. Litwin.