23. czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/17.

Dyrektor Szkoły mgr Paweł Samborski wyróżnił uczniów za najwyższe wyniki nauczania (Natalia Giertuga, Tomasz Tenerowicz) oraz największy postęp edukacyjny w stosunku do ubiegłego roku (Szymon Gach). Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w życie szkoły.

Dyrektor Szkoły skierował również słowa podziękowania do Rodziców za ich całoroczną współpracę, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego XXIII LO złożyli kwiaty na ręce Dyrektora i wyrazili wdzięczność wszystkim nauczycielom za trud włożony w wychowanie i przekazaną wiedzę.