Grupa odważnych przyszłych lotników na zajęciach z musztry w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach.

  • Udostępnij