Wraz z „Dziennikiem Polskim” zapraszamy we czwartek i sobotę na Dni Otwarte „Skarżyńskiego”!