Spotkanie w szkole z mjr. Zbigniewem Mendyką z 8. BLT w Balicach nt. meteorologii w lotnictwie.