Udział uczniów w zajęciach z musztry na terenie 8. BLT w Balicach