Wycieczka do Dęblina – zajęcia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (m.in. sala przyrządów lotniczych, kabina treningowa śmigłowca, kabina symulacyjna lotów nawigacyjnych, profesjonalna strzelnica) oraz Liceum Lotniczym; zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.